Mệt mỏi vì các trang web yêu cầu email của bạn để đăng ký? Hết rồi! Đơn giản chỉ cần sử dụng dịch vụ email rác miễn phí của chúng tôi để có địa chỉ email tức thời trong vài giây!

Bắt đầu ngay
Trash Mail

Trash Email

Nhận tin nhắn email cho bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào.

  1. Chọn bất kỳ địa chỉ email nào xuất hiện trong đầu bạn với một tên miền mà chúng tôi cung cấp ở đây
  2. Nhập địa chỉ email đã lập của bạn vào các dịch vụ yêu cầu
  3. Nhấn vào kiểm tra hộp thư để nhận tin nhắn được gửi vào email đó

spoofbox

Spoofbox

Prank your friends with spoof text messages, spoof calls or prank calls. We take care of your privacy! With our WhatsSIM you can register with any online service that needs your mobile number. You need a complete private virtual phone? Get a virtual number for calls and text to communicate safe and secure all around the world.

🚀 Need phone numbers for SMS verification such as register accounts on WhatsApp, Facebook, Tinder or any online service but want to keep your privacy?
Buy phone number with CRYPTO to receive text messages and calls.

buy second number


Need alternative Trash Mail Domains?
Check out our friends at spoofbox.com

Cách hoạt động?

Cách hoạt động để sử dụng dịch vụ email rác miễn phí của chúng tôi? Bạn có thể tự xác minh bản thân cho bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu địa chỉ email của bạn. Nhận tin nhắn email mà không cần lập tài khoản email. Bảo vệ sự riêng tư của bạn khỏi bất người thứ ba nào và sử dụng dịch vụ xác minh trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

Ẩn email của bạn

Ẩn email của bạn

Nhận email xác minh mà không cần lập tài khoản. Sử dụng cho mỗi dịch vụ trực tuyến yêu cầu địa chỉ email của bạn

Bảo vệ email của bạn

Bảo vệ email của bạn

Tất cả thông tin sẽ được gửi mã hóa thông qua giao thức bảo mật HTTPS (SSL, Secure Sockets Layer)

Bảo vệ email di động thực sự của bạn

Bảo vệ khỏi những kẻ spam

Đừng bao giờ nhập địa chỉ email thực của bạn một lần nào nữa! Chúng tôi bảo vệ bạn khỏi bất kỳ bên thứ ba hoặc những kẻ spam nào